Waterslagers

Waterslagers zijn een kanarieras dat speciaal voor de zang is gefokt. Het ras is al heel oud. Al in 1750 verschenen er berichten dat in Tirol een kanarieras was gefokt dat de zang van de Nachtegaal nabootste. Deze nachtgaalzangers kwamen via Duitsland in Belgie terecht waar ze vooral in Mechelen en Antwerpen werden gecultiveerd. Voor de eerste Wereldoorlog waren er prachtige stammen in deze steden die uitblonken en Klokkende, Bollende en Rollende Waterslag. Dit betrof vooral vogels uit Antwerpen. In Mechelen hadden de fokkers zich meer toegelegd op Woeten en Soeten. Echter tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Mechelen mijn volledig in puin gelegd door de Duitse aanvallers. De mooie waterslager stammen zijn toen volledig vernietigd. Ook de vogels uit Antwerpen leden zeer onder het oorlogsgeweld en waren ook bijna verdwenen.Van de enkele paren die nog waren overgebleven werden noodgedwongen kruisingen met Harzers gedaan om zo weer aan onverwante vogels te komen. Helaas was het middel erger dan de kwaal en sloop zo het Harzerlied het lied van de Waterslager binnen. Tot op de dag van vandaag is deze invloed merkbaar. Vooral bij vogels van Belgische liefhebbers valt op dat er veel kenmerken aanwezig zijn van het Harzerlied. Toeren worden lang aangehouden en echt kenmerkende toeren voor de waterslager komen veel minder en van veel mindere kwaliteit voor. In Nederland is jarenlang het Nachtegaalaccent onderdeel geweest van de beoordeling van de Waterslager. Hiermee kon de inzender drie punten maximaal verdienen bij de keuring. Dat lijkt niet veel maar het heeft toch tot gevolg gehad dat het lied van de Nederlandse Waterslager veel meer Nachtegaalachtig klinkt.