Harzers


Harzer zangkanaries stammen af van zangkanaries uit het Hartz gebergte in Duitsland. Daar werden al in 1600 op grote schaal zangkanaries gekweekt. In eerste instantie gebeurde dat omdat de kanaries meegenomen werden de zilvermijnen in St. Andreasberg in. In deze Duitse plaats is nog steeds de zilvermijn Samson te bezichtigen met daarnaast het kanariemuseum. De kanaries dienden als een soort waarschuwing tegen gevaarlijke gassen. Vaak kwamen er bij de mijnbouw werkzaamheden gassen vrij die gevaarlijk waren. Methaangas bijvoorbeeld kon tot mijnontploffingen leiden die vaak veel mensenlevens kosten. De kanaries gingen mee onder de grond allereerst om hun mooie gezang maar ook omdat wanneer de kanarie zweeg de mijnwerkers werden gealarmeerd dat er gevaar dreigde. Vaak was de kanarie al gestorven voordat de mijnwerkers ook maar iets hadden geroken. Als iemand dan ging kijken waarom de kanarie niet zong wist men: maak dat je wegkomt. Allengs werden de kanaries ook gefokt om hun zang en werden ze op grote schaal geëxporteerd naar o.a. Amerika.In de jaren voor de eerste Wereldoorlog werden er alleen al uit St Andreasberg zo'n 50.000 mannen geëxporteerd naar New York. Grote Duitse lijn schepen die vanuit Hamburg naar New York voeren hadden speciale hutten voor de kanaries aan boord. Speciaal opgeleid personeel nam de verzorging van de kanaries gedurende de tien tot twaalf dagen durende reis voor zijn rekening. Een goede man bracht in die tijd zo'n 25 tot 30 Reichsmark op. Een maandloon van een mijnwerker. Gevolg was dat bijna ieder gezin naast de mijnbouw als bijverdienste een kanariefokkerij exploiteerde. De verzorging kwam grotendeels op de schouder van vrouw en kinderen. De man zat immers in de zilvermijn. Er werd een kamer gereserveerd voor de Harzers waarin een aantal mannen en poppen verbleven die voor nageslacht zorgden. Naast de fokkers waren er ook gezinnen die nestkastjes en kooien maakten en die zo ook een goede bijverdienste hadden. Er was rond de eeuwwisseling van 1890 tot aan de eerste Wereldoorlog een bloeiende bedrijfstak ontstaan die zorgde dat het povere loon in de mijn verdiend werd aangevuld met opbrengsten uit de kanariehandel.